Informace pro zákonné zástupce vybraných profesí

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYBRANNÝH PROFESÍ  (výkon péče o děti ve věku 3-10 let) Za území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola, která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 – 10 let zákonných zástupců z vybraných profesí. V této škole bude zajišťována péče o…

Prázdninový provoz

Vhledem k nastalé situaci nahlašujte zájem o prázdninový provoz ve své mateřské škole i v ostatních mateřských školách elektronicky, výjimečně telefonicky z důvodu současné nepravidelnosti výskytu na pracovišti. Ukončení zápisu do prázdninového provozu je v pátek 10. 4. 2020 Sledujte informace na www stránkách mateřských škol. MŠ Nádražní 518 612 548 ms.nadraznikyjov@seznam.cz MŠ Střed 518 612 039 stred.ms@seznam.cz MŠ…

Potvrzení o uzavření školy

Potvrzení o uzavření školy budeme vydávat elektronicky na základě emailové žádosti zákonného zástupce. Do žádosti napište: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.Odeslat na e-mail: ms.nadraznikyjov@seznam.cz

Uzavření mateřských škol

Na základě rozhodnutí Rady města Kyjova ze dne 16. 3. 2020, s odkazem § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve zněn pozdějších předpisů, a s odvoláním na usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, která, vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu a…

Prosba rodičům

Vážení rodiče, respektujte prosím v této závažné epidemiologické situaci ustanovení Školního řádu, která jsou spojena s ochranou zdraví dětí. viz. výňatek ze Školního řádu

Mimořádné opatření

S odvoláním na Mimořádné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zpúsobenénovým koronavirem SARS-CoV-2, v němž se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,…