Informace pro zákonné zástupce vybraných profesí

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYBRANNÝH PROFESÍ

 (výkon péče o děti ve věku 3-10 let)

Za území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola, která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 – 10 let zákonných zástupců z vybraných profesí.

V této škole bude zajišťována péče o děti zákonných zástupců z následujících profesí:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

ZAMĚSTNAVATEL sepíše seznam takových dětí od svých zaměstnanců a předá jej na MěÚ v Kyjově

a současně pošle na

Forma seznamu:

  • Hlavička: Název zaměstnavatele a jeho identifikační údaje
  • Jmenný seznam dětí s uvedením roku narození
  • Razítko a podpis statutárního zástupce zaměstnavatele
  • Dokument poslat co nejdříve NASKENOVANÝ s podpisem e-mailem na výše uvedené kontakty (bude možno jej následně doplnit)

případě umístění dětí do MŠ či ZŠ s výše popsaným provozem není nárok na čerpání dávky na ošetřovné.

Informace vydána na základě UV ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření

Dokument ke stažení zde.