BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

Nejnovější příspěvky

Plán akcí do konce školního roku

Byl aktualizován plán akcí, které plánujeme uskutečnit do konce tohoto školního roku. Čtěte ZDE v části Přehled plánovaných akcí.

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd a jedné třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči.

Zjistit více

Proč si vybrat naši mateřskou školu

  • Spokojené dítě

    Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí.

  • Logopedická péče

    Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické konzultace pod vedením Mgr. logopedie. Děti se závažnými vadami řeči mohou být zařazeny do logopedické třídy na základě doporučení SPC.

  • Poloha

    Vstup z ulice Nádražní i ze třídy Komenského. Velkou výhodou je umístění školy v blízkosti parku, stadionu, Domu dětí a mládeže, knihovny a centra města. Celý areál včetně budovy školy je elektronicky zabezpečen.

Co se událo

22  Jun

Výlet do KOVOZOO

S velkým nadšením jsme přivítali možnost zavítat do KOVOZOO. U vstupu na náš čekal milý pán, který nás během cesty vláčkem po Kovosteelu seznámil s fungováním podniku i principem třídění odpadu. Následně jsme s údivem objevovali a obdivovali veškerá umělecká díla, živá zvířátka i další atrakce, které Kovosteel nabízí. Nic nevadilo, že jsme se výletu…

23  Jun

Máme rádi zvířata

A proto jsme rádi využili nabídky ZOO Hodonín, která nabízí vzdělávací program pro předškolní děti o životě zvířat, na který jsme využili finanční prostředky z OPVVV šablony II. – prostředky Evropské unie. Celou expozicí ZOO nás provedla Bc. Šárka Krakovská, která dětem poutavým vyprávěním přiblížila život zvířat v ZOO, ale i ve volné přírodě. Děti měly…

24  Jun

Den dětí na školní zahradě

V úterý 1. 6. 2021 jsme pro děti u příležitosti Dne dětí připravily na školní zahradě zábavný program. Nakreslené pohádkové postavy vybízely děti k rozličným činnostem a motivovaly je k plnění zajímavých aktivit. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, prolézání pavoučí sítí, házení míčků, chůzi se zavázanýma očima, ale také spolupráci a vzájemnou souhru dětí při dalších činnostech.…