Nejnovější příspěvky

Prázdninový provoz

Pro více informací, prosíme, otevřete příspěvek.

V březnu

se můžeme těšit!

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd a jedné třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči.

Zjistit více

Proč si vybrat naši mateřskou školu

  • Spokojené dítě

    Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí.

  • Logopedická péče

    Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické konzultace pod vedením Mgr. logopedie. Děti se závažnými vadami řeči mohou být zařazeny do logopedické třídy na základě doporučení SPC.

  • Poloha

    Vstup z ulice Nádražní i ze třídy Komenského. Velkou výhodou je umístění školy v blízkosti parku, stadionu, Domu dětí a mládeže, knihovny a centra města. Celý areál včetně budovy školy je elektronicky zabezpečen.

Co se událo

29  Aug

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 22.9.2022 jsme se společně sešli na školní zahradě, abychom přivítali blížící se podzim. Děti si měly přinést různé přírodniny na vytváření neobvyklých strašidýlek. Pro zpestření byly pro ně připraveny různé aktivity s využitím podzimních plodů. Rodiče opékali špekáčky. Akce se vydařila i díky počasí a vyrobená strašidýlka byla vystavena před MŠ.  

30  Aug

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

V září děti navštívily výstavu " Ovoce a zeleniny" v Městském kulturním středisku, kterou pořádá Klub zahrádkářů v Kyjově. K vidění byly tradiční i méně známé druhy ovoce a zeleny. Děti si výstavu užily a své poznatky využily při dalších činnostech v MŠ.