Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do 3věkově smíšených tříd a 1 třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči. Pracuje zde 9 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 6 provozních. Vzdělávací činnost probíhá na základě prožitkového učení, děti mají možnost si vše osahat, vidět, slyšet. Naše vzdělávací nabídka je […]

Zjistit více

Nabízíme

 

 • Logopedickou třídu

  Logopedickou třídu navštěvují děti, u nichž byla zjištěna narušená komunikační schopnost

 • Logopedické konzultace

  Konzultace probíhají v pravidelném intervalu 14 dní v logopedické pracovně…

 • Kurz grafomotoriky
  dětí předškolního věku

  Cílem kurzu je lehká, uvolněná ruka, ovládání ramene, paže, zápěstí a jemné motoriky prstů

 • Trénink jazykových schopností
  dle Elkonina

  Speciální trénink jazykových schopností, které jsou nezbytné pro správný nácvik čtení a psaní

Co se událo

19  Aug

Lucerničko – zvonečkový průvod

Advent v naší mateřské škole jsme již tradičně zahájili lucerničkovým průvodem. Společně s dětmi a jejich rodiči i prarodiči jsme se sešli ve večerních hodinách v úterý 4. prosince u místního koupaliště.

19  Aug

Divadélko Matýsek

Divadlo Matýsek v naší školce se svým novým představením O zatoulané písničce. Pohádka dětem dovolila nahlédnout do tajemství, jak písnička vzniká. V hudebním příběhu se objevila spousta tradičních i netradičních loutek.

19  Aug

„Radujme se, veselme se“

V době adventu už byly krátké dny a dlouhé noci, a tak se lidé scházeli v domovech, drápalo se peří, loupala fazole, některé stařenky třeba i vyšívaly.

Nejnovější příspěvky

Dýňové odpoledne

Dýňové odpoledne se uskuteční v původně plánovaném termínu ve čtvrtek 26.9. od 16:30. 

Přijati pro školní rok 2019-2020

Přehled přijatých ke stažení v pdf

Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova (dále jen MŠ) pro zápis na školní rok 2019/2020 O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy. V případě, že je k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok přihlášeno více dětí, než kolik může MŠ přijmout (s ohledem…