Nejnovější příspěvky

Výsledky zápisu do MŠ

ROZKLIKNĚTE PŘÍSPĚVEK

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd a jedné třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči.

Zjistit více

Proč si vybrat naši mateřskou školu

  • Spokojené dítě

    Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí.

  • Logopedická péče

    Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické konzultace pod vedením Mgr. logopedie. Děti se závažnými vadami řeči mohou být zařazeny do logopedické třídy na základě doporučení SPC.

  • Poloha

    Vstup z ulice Nádražní i ze třídy Komenského. Velkou výhodou je umístění školy v blízkosti parku, stadionu, Domu dětí a mládeže, knihovny a centra města. Celý areál včetně budovy školy je elektronicky zabezpečen.

Co se událo

11  Aug

Plavání

Předplavecká výuka  Od dubna do června děti absolvovaly v deseti lekcích předplaveckou výuku v Aqua v parku. Cílem předplavecké výuky je seznámit děti s vodním prostředím, odbourat strach a získat trvalejší vztah k vodě. Výuka probíhala převážně formou her.  Dalším z cílů bylo připravit děti na vstup do velkého bazénu. U pokročilých dětí proběhla i…

12  Aug

Sonnentor

V úterý 7. května se děti vypravily do Raráškova bylinkového ráje SONNENTORU v Čejkovicích. Hravou formou se ponořily do tajů výroby čajů a koření. Celým programem je provedli rarášci Rozárka, Levandulín, Vavřinec a také hravá zvířátka z farmy jako pes Azor nebo slepice Zora. Děti čekalo maňáskové divadlo, interaktivní prohlídka výroby a ochutnávka čajů. Na závěr si…

10  Aug

Výlet do KOVOZOO

Výlet do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště byl pro děti nevšedním zážitkem. Projely se vláčkem, ze kterého viděly třídění odpadu. Prohlédly si kovárnu a na chvíli se z nich stali kováři. Prohlédly si zvířata vyrobená z kovového šrotu, vystoupaly na maják a hledaly i poklad.