BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

Nejnovější příspěvky

Průchod ulicí Komenského

Upozorňujeme, že během prázdninového provozu NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍVAT PRŮCHODU Z ULICE KOMENSKÉHO (přes Petrův dvůr). Je umožněn pouze vstup hlavní branou z ulice Nádražní.

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd a jedné třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči.

Zjistit více

Proč si vybrat naši mateřskou školu

  • Spokojené dítě

    Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí.

  • Logopedická péče

    Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické konzultace pod vedením Mgr. logopedie. Děti se závažnými vadami řeči mohou být zařazeny do logopedické třídy na základě doporučení SPC.

  • Poloha

    Vstup z ulice Nádražní i ze třídy Komenského. Velkou výhodou je umístění školy v blízkosti parku, stadionu, Domu dětí a mládeže, knihovny a centra města. Celý areál včetně budovy školy je elektronicky zabezpečen.

Co se událo

31  Jul

Indiánské odpoledne a spaní ve školce

V pondělí 28. června 2021 jsme pro děti, které v září nastoupí do základní školy nebo přípravné třídy, připravily nevšední zážitek. Děti i paní učitelky se převlékly do indiánských kostýmů a následně se všichni indiáni sešli u totemu na školní zahradě plni očekávání.  Hned na začátku si každý vylosoval indiánské jméno (dokonce i paní učitelky :-)) a…

01  Aug

Pasování předškoláků

Dětem, které se už chystají do školy, nastal ve středu 23. 6. 2021 jejich velký den. Celá školka byla pozvána ke slavnosti jejich PASOVÁNÍ. Tyto děti byly milým slovem paní ředitelky a pastelkou pasovány z předškoláků mezi školáky. Odnesly si nejen šerpu, ale také knížku, pamětní list a dáreček. Chvíli dojetí i symbol ukončení přineslo…

02  Aug

Výlet do KOVOZOO

S velkým nadšením jsme přivítali možnost zavítat do KOVOZOO. U vstupu na náš čekal milý pán, který nás během cesty vláčkem po Kovosteelu seznámil s fungováním podniku i principem třídění odpadu. Následně jsme s údivem objevovali a obdivovali veškerá umělecká díla, živá zvířátka i další atrakce, které Kovosteel nabízí. Nic nevadilo, že jsme se výletu…