2024-08-11 - 2024-08-11

Detail

  • Start Date 2024-08-11
  • End Date: 2024-08-11

Předplavecká výuka 

Od dubna do června děti absolvovaly v deseti lekcích předplaveckou výuku v Aqua v parku. Cílem předplavecké výuky je seznámit děti s vodním prostředím, odbourat strach a získat trvalejší vztah k vodě. Výuka probíhala převážně formou her.  Dalším z cílů bylo připravit děti na vstup do velkého bazénu. U pokročilých dětí proběhla i výuka jednotlivých plaveckých způsobů.