Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu 4. 5. - 14. 5. 2020 distanční formou. Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.   Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k…

Informace pro zákonné zástupce vybraných profesí

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYBRANNÝH PROFESÍ  (výkon péče o děti ve věku 3-10 let) Za území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola, která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 – 10 let zákonných zástupců z vybraných profesí. V této škole bude zajišťována péče o…