UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče, kteří budou do mateřské školy používat vstup z Komeskeho ulice:

Vjezd auty na Petrův dvůr je ZAKÁZÁN!

Parkujte na ulici Komenského.

Děkujeme