Školné

  • Úplata za předškolní vzdělávání při pravidelné docházce je ve všech mateřských školách v Kyjově stejná a činí 420 Kč/měsíc.
  • Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, školné nehradí. Jde o povinné předškolní vzdělávání.
  • Při pravidelné polodenní docházce dítěte do MŠ na 4 hodiny denně bude školné sníženo o 1/3 z celkové částky.
  • Způsob docházky si zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy. 

 

Stravné (do 31. 8. 2020)

  • Pokud je dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy.
  • Stravné na jeden den činí 32 Kč. 
  • Děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 7 let, hradí 35 Kč.

S platností od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny za stravné. Více ZDE.

 

Podrobné informace k platbám obdržíte při nástupu do mateřské školy.