BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Všechny zákonné zástupce a osoby pověřené, které vstupují do areálu a budovy mateřské školy žádáme, aby dodržovaly dlouhodobě nastavená bezpečnostní opatření v mateřské škole:   Nosily u sebe bezpečnostní čipy k otvírání dveří, tyto předávaly pouze osobám, které jsou pověřeny k přivádění a odvádění dětí Nevpouštěly do objektu MŠ cizí osoby Vždy za sebou důsledně zavíraly branky a…

Otevření MŠ

Mateřská škola bude od pondělí 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a bez povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v MŠ.   Pro všechny osoby vstupující do budovy, vyjma dětí mateřské školy, nadále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest dle platných vládních nařízení.