Proč si vybrat naši mateřskou školu

Spokojené dítě Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí. Logopedická péče Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické…