Provozní doba

Provoz mateřské školy začíná v 6:15 a končí v 16:15

Děti se ráno scházejí ve třídě JEŽEČKŮ a postupně se rozcházejí se svými učitelkami do kmenových tříd. Odpoledne bývá provoz zpravidla ukončen ve třídě MOTÝLKŮ.

Jak vypadá průběh našeho dne Vám přiblíží režim dne

 

Školné a stravné 

Informace, týkající se školného a stravného, naleznete zde

 

Odhlašování dětí

Způsob, kterým můžete děti v případě potřeby odlašovat, je uveden zde.

 

Co dítě potřebuje do MŠ

Výčet všeho, co děti při pobytu v MŠ potřebují naleznete zde

 

Podporu rodičům poskytuje Nadační fond na podporu výchovy a vzdělávání

V následujícím odkazu jsou uvedeny informace o ochraně osobních údajů.