Provoz v době hlavních prázdnin

Zápis do Mateřské školy Nádražní, příspěvkové organizace města Kyjova, probíhá on-line formou pouze ve dnech 26. 3. – 27. 3. 2024.

Žádost o přijetí prázdninový provoz 2024

Evidenční list s potvrzením zdravotní způsobilosti dítěte pediatrem poskytne následně zákonný zástupce škole v originále.

Evidenční list dítěte v MŠ

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

V případě, že je k předškolnímu vzdělávání v průběhu hlavních školních prázdnin přihlášeno více dětí, než kolik může MŠ přijmout (s ohledem na kapacitu MŠ, podmínky pedagogické i hygienické), rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dětí do MŠ losováním.

     Iva Durnová, ředitelka

Pozn.

Vzdělávání v průběhu hlavních školních prázdnin zajišťuje Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova pro děti z mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem. V průběhu školních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, a to ani pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (děti ve věku 5 – 7 let).