Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

29.11.2023 Divadlo v MKS – Povídání o pejskovi a kočičce

30.11. 2023 Lucerničkový průvod – odpolední akce s rodiči

6.12.2023 Mikulášská nadílka

11.12.2023 Vánoční nadílka v MŠ

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová

Andrea Luzarová

Radka Mikesková 

Třída Motýlci

Iva Durnová

Hana Hálová

Ester Lungová

Ivona Hrkalíková

Třída Berušky

Jana Doleželová

Bc. Veronika Černotová 

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová

Mgr. Markéta Smísitelová

 

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařky:

Lucie Urbánková

Tereza Plchová

Libuše Snopková

Školnice: Lenka Urubková
Uklízečka: Oldřiška Dobešová


Fotografie tříd