Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

září 2020 Dýňové tvoření
8. 10. 2020 Představení ,,Medvídek PÚ” (dopoledne v MŠ)
21. 10. 2020 Divadlo Matýsek (dopoledne v MŠ)
4. 11. 2020 Hudební kolotoč (dopoledne v MŠ)
prosinec 2020 Lucerničkový průvod (odpolední akce pro rodiče s dětmi)
3. 12. 2020 Návštěva Mikuláše v MŠ
15. 12. 2020 Vánoční nadílka v MŠ

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová

Ivona Hrkalíková

Radka Mikesková 

Třída Motýlci

Iva Durnová

Hana Hálová

Zlata Ilčíková

Třída Berušky

Jana Doleželová

Lenka Urubková

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová

Mgr. Kateřina Kroupová

Zlata Ilčíková

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová
Kuchařka: Zdena Jedovnická

Školnice: Zdeňka Prášilová
Uklízečka: Oldřiška Dobešová


Fotografie tříd