Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

6.12.2022 Zdobení vánočního stromečku

7.12. 2022 Mikulášská nadílka

8.12. Divadlo Matýsek – Vánoční koledy

9. 12. 2022 Vánoční program v muzeu

13.12. 2022 Vánoční nadílka

15.12.2022 Vánoční vystoupení ZUŠ na KD – předškoláci

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová

Ivona Hrkalíková

Radka Mikesková 

Třída Motýlci

Iva Durnová

Hana Hálová

Ester Lungová

Třída Berušky

Jana Doleželová

Bc. Veronika Černotová 

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová

Bc. Markéta Smísitelová

Ester Lungová

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová

Školnice: Lenka Urubková
Uklízečka: Oldřiška Dobešová


Fotografie tříd