Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podzimní tvoření – datum a způsob konání akce bude upřesněn v závislosti na aktuální situaci
21. 9. Skanzen Strážnice – PŘEDŠKOLÁCI
7. 10. Divadlo v MKS – představení Veselá pouť
19. 10. Divadlo Matýsek v MŠ
3. 11. Divadlo v MKS – představení Pohádka z pařezové chalouupky Křemílka a Vochomůrky

 

 

 

 

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová

Ivona Hrkalíková

Radka Mikesková 

Třída Motýlci

Iva Durnová

Hana Hálová

Ester Lungová

Třída Berušky

Jana Doleželová

Alexandra Cholastová

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová

Mgr. Kateřina Lexová

Ester Lungová

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová

Školnice: Lenka Urubková
Uklízečka: Oldřiška Dobešová


Fotografie tříd