Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

 

Květen

4.5. 2023 ZUŠ baletní vystoupení – předškoláci

5.5. 2023 beseda o Knihách v MŠ

11.5. 2023 Poznáváme les – vzdělávací program

25.5. 2023 Zahradní slavnost den pro rodinu – odpolední rodinná akce na školní zahradě

23, 26.5. 2023 Stavitel města – projektový den pro předškoláky

 

Červen

1,2.6 2023 Výlet do Dinoparku Vyškov

5.6. 2023 Ukázka dravých ptáků

22.6. 2023 Spaní ve školce – pro předškoláky odcházející do ZŠ

15.6. 2023 Rozloučení s předškoláky – odpolední akce na školní zahradě

 

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová

Ivona Hrkalíková

Radka Mikesková 

Třída Motýlci

Iva Durnová

Hana Hálová

Ester Lungová

Třída Berušky

Jana Doleželová

Bc. Veronika Černotová 

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová

Mgr. Markéta Smísitelová

Ester Lungová

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová

Školnice: Lenka Urubková
Uklízečka: Oldřiška Dobešová


Fotografie tříd