Nabízíme

Při výchovně-vzdělávacím procesu dbáme na správný rozvoj komunikační schopnosti všech dětí. V případě potřeby se pak dětem individuálně věnujeme při logopedických konzultacích. Děti s rozsáhlejší narušenou komunikační schopností navštěvují logopedickou třídu.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání nabízíme kurz grafomotoriky, podporující uvolněnost ruky při držení psacího náčiní.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí před nástupem do školy podporujeme pomocí tréninku jazykových schopností dle Elkonina


Přehled plánovaných akcí

S ohledem na aktuální situaci nejsou plánovány žádné společné akce. 

Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Náš tým

Ředitelka školy: Iva Durnová

Třída Ježečci

Lenka Singrová
Andrea Horňáková

Třída Motýlci

Iva Durnová
Hana Hálová

Třída Berušky

Jana Doleželová
Ivona Hrkalíková

Třída Sluníčka

Mgr. et. Mgr. Jana Čechová
Mgr. Kateřina Kroupová

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová

Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová
Kuchařka: Zdena Jedovnická

Školnice: Zdeňka Prášilová
Uklízečka: Lenka Urubková


Fotografie tříd