BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Všechny zákonné zástupce a osoby pověřené, které vstupují do areálu a budovy mateřské školy žádáme, aby dodržovaly dlouhodobě nastavená bezpečnostní opatření v mateřské škole:

 

  • Nosily u sebe bezpečnostní čipy k otvírání dveří, tyto předávaly pouze osobám, které jsou pověřeny k přivádění a odvádění dětí
  • Nevpouštěly do objektu MŠ cizí osoby
  • Vždy za sebou důsledně zavíraly branky a dveře