Uzavření mateřských škol

Na základě opatření vlády ČR bude od 1. 3. 2021 mateřská školka uzavřena. Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání budou o podrobnostech formy vzdělávání informováni prostřednictvím e-mailu. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských…

Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2021 - 2022 proběhne v termínu 3. 5. - 13. 5. 2021 distanční formou. Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu www.skolkakyjov.cz. Identifikace datové schránky: 9qh72ug   Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání…