OZNÁMENÍ

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, bude provoz mateřské školy přerušen ve dnech 23. 12. 2022 – 30. 12. 2022.

 

Provoz bude znovu zahájen v pondělí 2. 1. 2023

Podrobná informace o přerušení provozu v době vánočních prázdnin byla poskytnuta zákonným zástupcům dětí na společné schůzce dne 14. 9. 2022.

Po dobu dalších vedlejších prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) je mateřská škola vždy v provozu.