Informace k prázdninovému provozu MŠ

Ve správním řízení, pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin, byli přijati všichni žadatelé. Registrační čísla 1/22 až 43/22.