Prosba rodičům

Vážení rodiče, respektujte prosím v této závažné epidemiologické situaci ustanovení Školního řádu, která jsou spojena s ochranou zdraví dětí.

viz. výňatek ze Školního řádu