Mimořádné opatření

S odvoláním na Mimořádné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zpúsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2, v němž se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje zřizovatel mateřských škol v Kyjově ředitelstvím MŠ, aby rodiče informovali o možném riziku rozšíření onemocnění v dětských kolektivech. Zřizovatel žádá ředitele MŠ, aby rodičům doporučili zvážení nezbytnosti vzdělávání v předškolním zařízení v těchto dnech, a to až do odvolání. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Bc. Antonín Kuchař

Dokument ke stažení v pdf.