Uzavření mateřských škol

Na základě rozhodnutí Rady města Kyjova ze dne 16. 3. 2020, s odkazem
§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve zněn
pozdějších předpisů, a s odvoláním na usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, která, vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu a na základě doporučení MŠMT České republiky budou od úterý 17.3. 2020 až do odvolání uzavřeny mateřské školy na území, města Kyjova a městských částí Boršova a Bohuslavic.
 
Toto opatření je přijato v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném
prostoru.
 
Mgr. František Lukl, MPA
starosta města