Potvrzení o uzavření školy

Potvrzení o uzavření školy budeme vydávat elektronicky na základě emailové žádosti zákonného zástupce.

Do žádosti napište: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.
Odeslat na e-mail: ms.nadraznikyjov@seznam.cz