Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2021 – 2022 proběhne v termínu 3. 5. – 13. 5. 2021 distanční formou.

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu www.skolkakyjov.cz.

Identifikace datové schránky: 9qh72ug

 

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

 

K zahájení správního řízení je třeba dodat: (tiskopisy zveřejněny na webu školy)

– vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí 

– kopii rodného listu dítěte

– evidenční list potvrzený pediatrem nebo potvrzení pediatra o zákonem stanovených očkováních dítěte (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví), doporučujeme zákonným zástupcům stáhnout ev. list z webu školy a potvrdit po předchozí dohodě u pediatra

–  kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

 

Pozn. pokud nemůžete vytisknout evidenční list z webových stránek školy, je možné se dohodnout na předání tohoto tiskopisu v MŠ, pište na e-mail: ms.nadraznikyjov@seznam.cz

 

K podání žádosti využijte následující způsoby:

– datovou schránku

– e-mail s uznávaným elektronickým podpisem

– schránku umístěnou při vstupu do školy – na obálku uveďte datum vložení do schránky a pozn. Zápis do MŠ (potvrzení o přijetí žádosti bude oznámeno na e-mail v ní uvedený)

– poštou

osobní podání lze v nezbytně nutných případech dohodnout písemně s vedením školy na základě e-mailové komunikace ms.nadraznikyjov@seznam.cz, případně na telefonním čísle 518 612 548

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na e-mail uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.Školu pro svoje dítě si rodiče mohou volit nezávisle na spádovosti.