Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 – 2021 proběhne v termínu 4. 5. – 14. 5. 2020 distanční formou.

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.

 

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ.

 

Kritéria pro přijetí naleznete zde.

 

K zahájení správního řízení je třeba dodat:

– vyplněný tiskopis žádosti o přijetí 

– kopii rodného listu dítěte

evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

– kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP), pokud byla vydána

 

K podání žádosti využijte následující způsoby:

– datovou schránku s ID 9qh72ug

– email s uznávaným elektronickým podpisem

– schránku umístěnou při vstupu do školy ( potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email v ní uvedený)

– poštou

– osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:

  1. 5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin
  2. 5. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.Iva Durnová, ředitelka