Oznámení o přerušení provozu v době vánočních prázdnin

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, bude provoz mateřské školy přerušen ve dnech 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020.

Provoz bude znovu zahájen v pondělí 6. 1. 2020

Přejeme Vám všem klidné a radostné svátky vánoční.
Těšíme se na viděnou v novém roce, naplněném štěstím, zdravím a spokojeností.

Iva Durnová, ředitelka
V Kyjově dne 5. 12. 2019