Viděli jsme hudební pořad plný zajímavých příběhů. Děti v něm zavítaly do Indie, Itálie a Japonska. Naučily se tanec Hulahu. Dozvěděly se o zásadách zdravého životního stylu, důležitosti pohybu a zdravé výživy. Byly neustále zapojovány do děje, procvičovaly rytmické a melodické dovednosti. Díky originálním textům a scénkám Pavla Nováka nuda zaručeně nebyla. Písničky si pobrukovaly i cestou do mateřské školy. To vše děti zažily ve středu 13. listopadu 2019.