Ve druhém lednovém týdnu naši školku navštívili dva hendikepovaní pracovníci  Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s projektem  VZPoura úrazům. Ten je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Děti informovali o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Na úvod dětem vyprávěli o svém úrazu a následném životě s postižením. S dětmi diskutovali a společně probírali různé situace vhodného a naopak nebezpečného chování, snažili se je motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Dále řešili téma bezpečné jízdy na kole i v autě, pohyb u bazénu a mnoho dalších situací….

Na závěr měli děti prostor na otázky ohledně  života s omezením. Děti zajímalo například, jak mohou vozíčkáři řídit auto, jestli můžou plavat, jak zvládají oblékání a jak zdolávají různé překážky.