V září děti navštívily výstavu “ Ovoce a zeleniny“ v Městském kulturním středisku, kterou pořádá Klub zahrádkářů v Kyjově. K vidění byly tradiční i méně známé druhy ovoce a zeleny. Děti si výstavu užily a své poznatky využily při dalších činnostech v MŠ.