Děti ze třídy Motýlků a Sluníček navštívily ve čtvrtek 7.4.2022 Vlastivědné muzeum. Měly možnost shlédnout rukodělnou výrobu různých řemeselníků, která se vztahovala ke svátkům Velikonoc. Děti si s nadšením zkoušely plést pomlázku, vyškrabávat malovaná vajíčka, malovaly perníčky a také tvořily zápichy do květináče ze včelího vosku.