Děti navštívily výstavu pořádanou Vlastivědným muzeem v Kyjově pod názvem „Velikonoce se blíží“. Měly možnost pozorovat a vyzkoušet si stará lidová řemesla a zvyky – drátkování, pletení pomlázky, výroba píšťalky, tvoření z voskových plátů a jiné.