Kyjovské muzeum pro veřejnost opět připravilo vánoční dílničky s ukázkami lidového řemesla. 13. prosince si tak naše děti mohly prohlédnout výrobu voskových zvonečků, korálkových andělíčků, nazdobit si voňavé perníčky, seznámit se se zpracováním vlny, dřeva – z kterého se vyřezávají figurky do betléma a také zjistit, že kukuřice se jenom nejí, ale že se ze šustí dají vyrobit překrásné postavičky.
Už teď se těšíme na dílničky v příštím roce.