V pátek 2. prosince jsme se vydali do Skanzenu ve Strážnici. Viděli jsme obchůzky Lucek, pastýře s koledníky, Mikuláše s družinou a jiné.

Pro děti byly připraveny tvůrčí dílny, ve kterých měly možnost nazdobit si perníčky, podívat se na draní peří, lití olova, vyřezávání ozdob, výrobu oplatků, přípravu štědrovečerní večeře a spolu s panem učitelem si zazpívaly koledy.