„V době adventu už byly krátké dny a dlouhé noci, a tak se lidé scházeli v domovech, drápalo se peří, loupala fazole, některé stařenky třeba i vyšívaly. Děti sedávaly za pecí a poslouchaly dospělé. Došlo na pověsti a děti se kolikrát pak bály jít domů samy, rodiče je museli zavést…“

Takové vyprávění si mohly poslechnout naše děti, které 3. prosince 2018 zavítaly do Skanzenu Strážnice. Každý rok v tomto čase totiž Skanzen ožije, a tak tu lze potkat Mikuláše se svou družinou, Lucky, pastýře s koledníky nebo Tři krále. Děti se seznámily se zvyky Vánoc tak, jak je prožívali jejich předkové. V chaloupkách se dralo peří, pekly se vánočky, zdobily perníčky a zpívaly se koledy. Děti si prohlédly vánoční stromeček ozdobený chudě jen z toho, co dům dal, pozorovaly lití olova a práci řezbáře. Hodně činností si děti mohly samy vyzkoušet a byly překvapené, jak byl život našich předků zajímavý a pestrý.