Na začátku března využily předškolní děti pozvání k návštěvě ZŠ Dr. Joklíka. Předškoláci se tak mohli podívat, jak to chodí ve škole dříve, než zavítají k zápisu. Nejprve navštívili první třídy, kde si na „vlastní kůži“ vyzkoušeli, jak probíhá výuka a za asistence paní učitelky a prvňáčků plnili různé úkoly. Prohlédli si i další části školy. Proběhli se v tělocvičně, podívali se do školní jídelny, nakoukli do keramické dílny a venkovní učebny. Navštívili hudebnu, žákovskou kuchyňku a na závěr jim paní učitelka předvedla několik zajímavých pokusů v přírodovědné učebně.

Děti odcházely nejen s drobným dárečkem, ale i dobrou náladou a nadšením z nových dojmů.