Ve dne 20.9 2021 předškoláci z naší školky navštívili Skanzen ve Strážnici, kde pro ně měli připravený program s názvem „Podzim na dědině“.

Program byl zaměřený na podzimní zvyky, obyčeje, tradiční způsoby hospodaření a podzimní práce na moravské vesnici na přelomu 19. a 20. století. Podzim byl pro naše předky dobou hojnosti a bylo potřeba sklidit, zpracovat a uložit vše co se urodilo – brambory, zelí, kukuřice, v sadech dozrávalo ovoce a ve vinohradech hrozny.

Děti tak mnoho viděly, ale především také pomáhaly vyorávat brambory pomocí koňského potahu, seznámily se s uskladňováním různých hospodářských plodin, „šústáním“ kukuřice, vázání cibule, šlapání zelí, lisování jablečného moštu s ochutnávkou. Povídaly si o hodech, podzimních honech v lesích. A navštívily dílničku, kde si nazdobily a ochutnaly perníček.