V úterý dne 23. června 2020 byli naši předškoláci slavnostně pasováni na školáky. Po dlouhé době vysvitlo sluníčko, které společně s vyzdobenou školní zahradou dodalo slavnostní atmosféru tomuto dopoledni.

Bylo krásné a dojemné vidět předškoláky, jak za zvuku slavnostní fanfáry hrdě kráčí po červeném koberci k místu pokleknutí, kde uslyšeli od paní ředitelky „PASUJI TĚ… , jak stojí v houfu kamarádů s dárečky v ruce a jak sledují vznášející se barevné balónky s obrázkem své třídy. Bylo patrné, že mají radost z toho, že už jsou školáci. Všichni  společně jsme si to užili.