Ve čtvrtek 28.4.nám počasí umožnilo se opět po dlouhé době setkat s rodiči na školní akci s názvem Pálení  čarodějnic. Po úvodním společním tanečním reji  se všichni rozletěli po zahradě a plnili čarodějnické úkoly – např. prolézali pavučinou, namotávali pavoučky na klacík,házeli do kouzelného kotle, prolétali koštětem mezi klobouky, na lžíci nosili žabí oko, ve sklenicích lovili různou havěť a jiné. Po jejich splnění si děti mohly vyzvednout vyuční list a vstoupit tak do řad čarodějnic a čarodějů. Po celou dobu si všichni pochutnávali na dobrotách, které připravily paní kuchařky. Završením celého odpoledne byl táborák a opékání špekáčků.