V průběhu doby, kdy si děti užívaly na školní zahradě první sněhové nadílky, uslyšely andělský zvoneček. Vábil je k tomu, aby se přesunuly před školku. Děti napjatě vyčkávaly, zda si k nim Mikuláš, andílek i čerti také letos najdou cestu. Rozzářila se jim očka, když před ně předstoupil Mikuláš spolu s andílkem i čertíky. Mikuláš ke všem vlídně promluvil a děti mu hrdě pověděly básničky a zazpívaly písničky. Čertíci se také rádi projevili. Překvapili všechny přítomné pravým čertím tanečkem, ke kterému jim děti zpívaly i tleskaly. Uvolněnou a radostnou atmosféru završilo velké nadšení z toho, že právě to dopoledne kouzelně venku padal sníh.