S příchodem prvních prosincových dní jsme netrpělivě vyhlíželi příchod Mikuláše a anděla. Děti byli zvídavé, zda je přijde navštívit také čert. Klapot berle, cinkot zvonečku a hudrování čertů nás přesvědčili o tom, že velká chvíle nastala. Mikuláše jsme poctili básničkou, kterého tak potěšila, že svolil andílkovi, aby děti dostaly pohlazení. Dokonce nepřišli s prázdnou, každý z nás dostal také pytlík dobrot. A komu bylo při jejich návštěvě také do zpěvu, mohl svým popěvkem doprovodit čertovský tanec.