Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy
Iva Durnová

Třída Ježečci
Lenka Singrová
Andrea Horňáková

Třída Motýlci
Iva Durnová
Hana Hálová

Třída Berušky
Jana Doleželová
Ivona Hrkalíková

Třída Sluníčka
Mgr. et. Mgr. Jana Čechová
Bc. Kateřina Kroupová

Provozní zaměstnanci

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová
Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová
Kuchařka: Zdena Jedovnická
Školnice: Zdeňka Prášilová
Uklízečka: Lenka Urubková