Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy
Iva Durnová

Třída Ježečci
Lenka Singrová
Ivona Hrkalíková

Třída Motýlci
Iva Durnová
Hana Hálová

Třída Berušky
Jana Doleželová
Alexandra Cholastová

Provozní zaměstnanci

Třída Sluníčka
Mgr. et. Mgr. Jana Čechová
Bc. Kateřina Lexová

Vedoucí stravování a účetní: Ing. Iveta Hrabcová
Kuchařka: Lucie Urbánková
Kuchařka: Tereza Plchová
Kuchařka: Zdena Jedovnická
Školnice: Zdeňka Prášilová
Uklízečka: Lenka Urubková