O mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v klidové zóně města Kyjova. Děti jsou zařazeny do 3 věkově smíšených tříd a 1 třídy speciální, zřízené pro děti s vadami řeči.

Pracuje zde 9 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 6 provozních. Vzdělávací činnost probíhá na základě prožitkového učení, děti mají možnost si vše osahat, vidět, slyšet.

Naše vzdělávací nabídka je rozšířena o logopedickou intervenci a péči ve třídě zřízené pro děti s vadami řeči a logopedickou prevenci ve všech běžných třídách.

Umožňujeme dětem poznat místní a oblastní svátky a tradice – Vítání jara s vynášením Moreny, Velikonoční oslavy, Hody ve školce, Lucerničkový průvod a jiné.

V mateřské škole je vytvořeno takové prostředí, aby se v něm děti cítily bezpečně a byla harmonicky rozvíjena jejich osobnost, aby získaly dovednosti a znalosti potřebné k bezproblémovému přechodu do základní školy.

 

Kde nás najdete

Do naší školy se dostanete jak z ulice Nádražní, tak z třídy Komenského. U školy, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí,  je velká zahrada vybavená moderními herními prvky. Mateřská škola se nachází blízkosti městského parku, DDM, stadionu, městské knihovny a dalších institucí, jejichž služeb využíváme k obohacení vzdělávání dětí.

Mateřské škola má vlastní školní jídelnu. a budova včetně areálu je elektronicky zabezpečena.

 

Jak vypadá prostředí naší mateřské školy můžete shlédnout v následující fotogalerii: