A proto jsme rádi využili nabídky ZOO Hodonín, která nabízí vzdělávací program pro předškolní děti o životě zvířat, na který jsme využili finanční prostředky z OPVVV šablony II. – prostředky Evropské unie.

Celou expozicí ZOO nás provedla Bc. Šárka Krakovská, která dětem poutavým vyprávěním přiblížila život zvířat v ZOO, ale i ve volné přírodě. Děti měly možnost prohlédnout si zblízka agamu a sáhnout si na ni. Viděly krmení ryb v akváriích, které se zájmem pozorovaly, zejména je zaujalo krmení žraloka.  Přivítaly tygra, který se vrátil zpět do výběhu po operačním zákroku. Sami potom krmily kozy a ovečky.

Výlet byl pro děti příjemným zpestřením každodenního života v MŠ, přínosem a obohacením o nové vědomosti ze života zvířat.