Lucerničkovo – zvonečkový průvod
Adventní atmosféru do naší MŠ přinesl, jako již tradičně, lucerničkovo-zvonečkový průvod. Se všemi, kdo se také chtěli naladit na předvánoční notu, jsme se sešli dne 12. prosince 2017 v podvečer u městského koupaliště. Průvod, který vyšel do MŠ přes náměstí, byl osvětlen mnoha lucerničkami a doprovázelo jej cinkání zvonečků. Po vstupu za brány MŠ jsme byli svědky slavnostního rozsvícení prostor MŠ, s vyzváněním zvonů v pozadí. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a mnoho dětí přispělo svými často vlastnoručně vyrobenými ozdobami k nastrojení venkovního vánočního stromečku. Děti také pro tuto příležitost napekly a ozdobily perníčky, které byly nabízeny společně s čajem a vánočním punčem. Všichni jsme se těšili  ze setkání s dětmi, jejich blízkými a rozvíjeli tak vzájemnou pospolitost. 
Jsme vděční za to, že se zvonečkovo-lucerničkový průvod těší hojné účasti.  K dobré atmosféře celé akce přispělo i vydařené podvečerní počasí. 
fotogalerie