Ve spolupráci s DDM jsme zorganizovali karneval v prostorách jejich tělocvičny. Pro děti byly připravené soutěže, přehlídka masek, děti plnily jednoduché úkoly, za které dostaly sladkou odměnu.