2024-08-27 - 2024-08-27

Detail

  • Start Date 2024-08-27
  • End Date: 2024-08-27

Předškoláci navštívili 25.10.2023 Střední školu polytechnickou, která se nachází na ulici Havlíčkova.
Děti měly možnost nahlédnout do prostor této školy. Nahlédly do tříd, specializovaných učeben, jídelny, i do dílen. Viděly studenty při práci i učení. V dílnách si prohlédly nástroje i stroje se kterými studenti pracují. Dozvěděly se, jak některé stroje fungují. Mohly sledovat stroje při řezání železa a vrtání a mnoho dalších názorných ukázek, které jim ukazovali samotní studenti a učitelé.
Děti se dozvěděly, jaké obory se na škole mohou studenti vybrat. Na závěr děti dostaly dáreček se sladkou odměnu.