Na konci února se děti zúčastnily výchovně vzdělávacího programu na DDM Kyjov. Program byl zaměřen na ochranu životního prostředí. Děti se jednoduchými hrami učily, jak chránit přírodu kolem sebe.