Slunečné podzimní odpoledne přilákalo na školní zahradu mnoho rodičů s dětmi a dlašími příbuznými. Zasedli společně ke stolu, aby vytvořily originálního podzimníčka z dýně, či jiných přírodnin, nebo již přinesli svůj výtvor z domu hotový. Na trávě před vstupem do budovy začal po chvíli přibývat jeden krásný podzimníček vedle druhého. Je báječné sledovat, co může nádherného vzniknout, když spojí svoji fantazii děti a rodiče. Děti se mohli potěšit také zajímavými tématickými aktivity, které pro ně byly připraveny. K příjemné atmosféře přispělo jistě i pohoštění v podobě sladkých dobrot a lahodných nápojů. Po práci přišla často také zasloužená odměna v podobě opečeného špekáčku, který si zúčastnění opekli při táboráku.