Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9. 2020 v režimu obvyklém, tedy v čase 6.15 až 16.15hod.

 

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Provoz bude ve všech třídách.  Děti nemusí mít do MŠ vlastní dezinfekci.

Před všemi vchody do budovy bude umístěna dezinfekce v dávkovačích, před vstupem do společných prostor školy si dospělý i dítě řádně vydezinfikují ruce.

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby jedno dítě doprovázel do šatny vždy jen jeden dospělý, abychom zbytečně nezvyšovali koncentraci osob v malém prostoru šaten.

Děti se následně ještě umyjí v koupelně 20 – 30 vteřin mýdlem, po té teprve vstoupí do třídy.

Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí -horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

V případě, že některé výše uvedené příznaky jsou zřejmé již při příchodu dítěte, nebude dítě přijato do kolektivu.

V případě, že se některé z příznaků objeví během přítomnosti dítěte v MŠ, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a k izolaci dítěte do předem připravené místnosti, současně bude informován jeho zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ.

Škola sama nekontaktuje KHS ani lékaře. Informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že bude zákonným zástupcem doloženo potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že dítě netrpí infekční nemocí.