DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Předškoláci navštívili DDM Kyjov, kde se 6. 4. konala přednáška. Předmětem zájmu byla dopravní výchova, pod vedením strážníka městské policie a strážnice státní policie. Dozvěděli jsme se, jaký rozdíl shledávají mezi sebou ve výkonu práce, co je jejich hlavním posláním, jaké vybavení používají a jaké jsou jejich pravomoce. Srážníci kladli důraz na důležitost správného chování při účasti na pozemních komunikacích. Část z jejich vybavení si mohly děti osahat a prohlédnout detailněji. Na závěr strážnici odpovídali na rozmanité dotazy, které jim děti kladly.