Od začátku března, kdy byla MŠ vlivem nařízení vlády dočasně uzavřena, se běžný způsob vzdělávání proměnil v distanční vzdělávání. Paní učitelky ve spolupráci s asistentkami tvořily pro děti pestrou vzdělávací nabídku, která byla dětem pravidelně zasílána prostřednictvím mailu v týdenních tématických celcích. Děti i rodiče zůstali během distančního vzdělávání s paními učitelkami nadále v kontaktu. Zasílaly s nadšením výsledky svého tvoření, své prožitky i splněné úkoly. Děti ze speciální třídy se s paní učitelkou setkávaly také online při pravidelných logopedických konzultacích. MŠ se opět otevřela pro část dětí  v polovně měsíce dubna, pro všechny pak v průběhu měsíce května.