Dne 13.12.2014 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v pokrmech.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Na nástěnce je vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bude přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

PDF – SEZNAM ALERGERNŮ

ALERGENY