Dětem, které se už chystají do školy, nastal ve středu 23. 6. 2021 jejich velký den. Celá školka byla pozvána ke slavnosti jejich PASOVÁNÍ. Tyto děti byly milým slovem paní ředitelky a pastelkou pasovány z předškoláků mezi školáky. Odnesly si nejen šerpu, ale také knížku, pamětní list a dáreček. Chvíli dojetí i symbol ukončení přineslo pouštění balónků s přáním. Všem školákům ještě jednou přejeme, aby jejich další cesta životem byla radostná a plná spousty krásných prožitků.

Pozornost dětí následně zaujal Klaun Čiko, který s dětmi tančil, pořádal soutěže a bavil je. Od něj si také všechny děti odnesly dáreček.

Celé dění bylo pro vzpomínku také natočeno.