Průchod ulicí Komenského

Upozorňujeme, že během prázdninového provozu NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍVAT PRŮCHODU Z ULICE KOMENSKÉHO (přes Petrův dvůr). Je umožněn pouze vstup hlavní branou z ulice Nádražní.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Všechny zákonné zástupce a osoby pověřené, které vstupují do areálu a budovy mateřské školy žádáme, aby dodržovaly dlouhodobě nastavená bezpečnostní opatření v mateřské škole:   Nosily u sebe bezpečnostní čipy k otvírání dveří, tyto předávaly pouze osobám, které jsou pověřeny k přivádění a odvádění dětí Nevpouštěly do objektu MŠ cizí osoby Vždy za sebou důsledně zavíraly branky a…

Otevření MŠ

Mateřská škola bude od pondělí 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a bez povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v MŠ.   Pro všechny osoby vstupující do budovy, vyjma dětí mateřské školy, nadále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest dle platných vládních nařízení.

Zápis do ZŠ pro šk. rok 2021/2022

Plakátek k zápisu naleznete ZDE.   Kontaktní údaje na jednotlivé školy: Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka  - RNDr. Vlastimil Válka 515 28 48 13  - reditel@zsjoklik.cz, ms@zsjoklik.cz  - www.zsjoklik.cz    Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice - Mgr. Jovanka Rybová 518 617 023, 603 513 866  - zskyjov.bohuslavice@seznam.cz  - www.zsmsbohuslavice.cz   …

Uzavření mateřských škol

Na základě opatření vlády ČR bude od 1. 3. 2021 mateřská školka uzavřena. Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání budou o podrobnostech formy vzdělávání informováni prostřednictvím e-mailu. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských…